BİLDİRİ ÖZETİ NASIL YAZILIR?

Bildiri Özeti Nasıl Yazılır?

Başlığın belirlenmesi ve bütüne uygunluğu

Başlığın uygun olması için mümkün olan en az sayıda kelime kullanılarak makelenin içeriğinin en iyi şekilde anlatılması gerekmektedir. Özet değerlendirme kriterlerinde başlık bölümü çoğunlukla ayrı olarak puanlanır. Bu bölümün konuyla ilgisiz olması bildirilerin reddedilmesine sebep olabilir. Bütüne uygunluğun yanında başlığın kelime sıralamasının da dikkatli yapılması önem taşımaktadır. Özetle bildiri özetlerinde başlığın detaylı bilgi alınabilecek uzunlukta ve yapıda olması gerekmektedir.

Bu detaylara ek olarak başlığın sadece ilk harfi ve bazı kısaltmaların büyük harfle yazılması uygundur.

Yazar ve kurum bilgileri

Yazar sıralaması genellikle özete sağlanan katkıya göre yapılmaktadır. İlk yazar, çalışmanın büyük bir kısmında katkısı olan yazar olarak kabul görmektedir. Sonraki sıralama bu husus doğrultusunda yüksekten düşüğe göre sıralanır. Çalışmayı sunacak yazarın "ad-soyad" bilgisinin altı çizili olarak belirtilmesi önemlidir.

Ek olarak yazar sayısı da dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur. Sadece çalışmaya katkısı olan yazarlar özete eklenmelidir.

Kabul gören genel yapıda her yazar sadece bir kurumla ilişkilendirilmektedir. Online bildiri özeti sistemi (abstractModule) ile gönderilecek özetlerde yazarlardan bu formatta veri girişi talep edilmektedir. Çalışmanın yapıldığı kurumun yazılması yeterli olacaktır. Eski veya birden fazla kurum mevcut ise notlar bölümünde belirtilmelidir.

Özet bölümü

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

Araştırma türünde hazırlanan özetlerde amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Özetlerde kaynak olarak kullanılan eserler belirtilmemelidir.

Kabul gören ve ideal özet yapısına göre bildiri özetlerinde resim, tablo kullanılması uygun değildir. Bu ve benzeri detaylar genellikle bildiri özetlerinde değil tam metinlerde yer almaktadır.

Özetler sade bir dil kullanılarak yazılmalıdır. Uygun bir özette kelime sayısı en fazla 250 olmalıdır.

Anahtar kelimeler özet içeriğini yansıtacak şekilde seçilmeli ve kullanılmalıdır.

* Günümüzde bildiri özetleri çoğunlukla online sistemler kullanılarak gönderilmektedir. Kongreye ait özet gönderim detaylarına göre hazırlanan bu sistemlerde kullanıcılar eksik veri girişi veya uygun format konusunda ilgili adımlarda bilgilendirilmektedir. Sistem üzerinde verilerin hangi formatta girileceğine dair örnekler bulunmaktadır.

Bilimsel sekreterya özet içeriğinden sorumlu değildir. Düzeltme yapma zorunluğu bulunmamaktadır. Bu opsiyonel bir tercihtir.

Online bildiri sistemi kullanılarak gönderilen özetler, bilimsel komite tarafından araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak yine online olarak değerlendirilir. Sunum türü ve benzeri detayları içeren kabul/red mailleri sistem üzerinden kullanıcılara gönderilir.