REFERANSLAR

Referanslarımız (2024-2010)

İnflamasyon Köprüsü 2024
14th International Gastrointestinal Cancers Conference
Romatolojide Güncelleme Sempozyumu 2024
11. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
30. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi
HIV-AIDS Kongresi 2024
TÜSAD 46. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi-SOLUNUM 2024
Ulusal Dermatoloji ve Romatoloji Sempozyumu-UDERS 2024
2. Ankara Pediatri Kongresi
5. Karadeniz Pediatri Günleri
41. Ulusal Nefroloji ve 34. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi
10. International Congress of Molecular Medicine
9. Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahisi Kongresi-4. Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Kongresi
ÜTCD & MSRM & OVİN 2024 Birleşik Toplantısı
2. Ekleme Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu
8. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
18. Ulusal Yara Kongresi-10th International Symposium on Diabetic Foot Reconstruction and 18th National Wound Congress
1. Ulusal Yanık Kongresi
18. Aile Hekimliği Güz Okulu
Akdeniz Onkoloji Kongresi
26. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
ROG-İnflamasyona ve Ağrıya Çok Yönlü Bakış Sempozyumu
11. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
3. Yenidoğan Hemşireliği Günleri
13. Ulusal Larengoloji Kongresi
47th Annual Meeting of the European Academy of Facial Plastic Surgery-EAFPS 2024
IAP Turkish and Arab Divisions Joint Meeting
MediTrio 8 Kongresi
33. Ulusal Patoloji Kongresi
The International Academy of Young Cardiologists 2024
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 46. Ulusal Kurultayı
Avrasya İnterdisipliner Onkoloji Kongresi
ON TARGED Master Oncology 2024
Türk Periodontoloji Derneği 53. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 31. Bilimsel Sempozyumu
4. Konya Romatoloji Sempozyumu
11. Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Kongresi
IPTS 2024 - International Pharmaceutical Technology Symposium
41. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
22. Ulusal Sinirbilim Kongresi 2024
24. Ulusal Romatoloji Kongresi
Breastanbul 2024 Congress
1. Avrasya Kalp Yetersizliği Kongresi
10. Fırat Romatoloji Sempozyumu
KEDD Kurs 2024
Türkiye Acil Tıp Vakfı 2. Ulusal Acil Tıp Kongresi
21. Metabolik Sendrom Sempozyumu
10. Solunum Okulu
17. Anadolu Romatoloji Günleri
2. Onkolojide Yenilikler Sempozyumu
3. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi
Enerji Stratejileri Konferansı
17. Ege Dermatoloji Günleri
İstanbul Dermato-Gastro-Romatoloji Güncelleme Zirvesi 2024
4. Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
3. Romatoloji’ye Panoramik Bakış Sempozyumu
ISAM 2024 CONGRESS
7. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi
Avrasya Jinekoloji Obstetrik ve Cerrahileri Kongresi
18. Türk Rinoloji Kongresi
İÇHASDER 7. İç Hastalıkları Kongresi
IRF World Congress 2024-International Road Federation
Voiceİstanbul 2024
AÇBİD 17. Uluslararası Kongresi
23. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
2nd Familial Mediterranean Fever Meeting
12. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi
TKBBV 9. İlkbahar Toplantısı
5. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi
Romatolojide Hedef 2024 Sempozyumu
28. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi
10. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi ve 3. Ulusal Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kongresi
11. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
10. Klinik İmmünoloji Kongresi
Psoriasis ve Kutanöz İnflamasyon Sempozyumu
10. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi
2. Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi
22. Nefroloji Kış Okulu
Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2024
AASLD-TASL Hepatology Connect Meeting 2024
Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2024
24. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi-Klimik 2024
9. Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresi
11. Marmara Pediatri Kongresi
13. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi
Romatolojide Görüntüleme Sempozyumu 2024
İç Hastalıkları Kış Okulu 2024
12. Marmara İç Hastalıkları Günleri
XXIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
8. Çocuk Romatoloji Kongresi
4. Meme Kanseri Sempozyumu
9. International Congress of Molecular Medicine
San Diego Sonrası 2023 Biterken Lösemi Lenfoma Miyelom Güncellemesi
XVIII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim Kursu
1. Ulusal Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Sempozyumu
8. Ankara Romatoloji Yılsonu Buluşması
Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu
4. Uluslararası 7. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
XIII. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve XII. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
İnflamasyon Köprüsü 2023
Romatolojide Güncelleme Sempozyumu 2023
17. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
13th International Gastrointestinal Cancers Conference
40. Ulusal Nefroloji ve 33. Ulusal Nefroloji Hemşireliği Kongresi
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Bilimsel Kongresi
7. Uluslararası 25. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
Yenidoğan Hemşireliği Günleri
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 30. Uluslararası Bilimsel Kongresi
10. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
40. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
Ankara Pediatri Kongresi
17. Ulusal 5. Uluslararası Yara Kongresi
Onkolojide Yenilikler Sempozyumu
4. Karadeniz Pediatri Günleri
27th Congress of the Balkan Stomatological Society-BaSS
3. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu
16. Ulusal ve 3. Uluslararası Endoskopik Laparoskopik-Robotik Cerrahi Kongresi ve 21. MMESA Kongresi
6. Gençlerle Onkolojiye Bakış Kongresi
8. Akdeniz Morbid Obezite ve Metabolik Hastalıklar Kongresi
12th Balkan Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Congress
11. Buhasder Kongresi 2023
2. Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 45. Ulusal Kurultayı
Ulusal Dermatoloji ve Romatoloji Sempozyumu-UDERS 2023
Uluslararası Katılımlı 12. Çocuk Nefroloji Kongresi
6. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Kongresi
7. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
XVI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi
ROG-İnflamasyona Çok Yönlü Bakış Sempozyumu
5. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi
39. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi
XXVI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
9. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
17. Aile Hekimliği Güz Okulu
3. Konya Romatoloji Sempozyumu
5. Ulusal Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi
ON TARGED Master Oncology
2. Uluslararası Epigenetik Kongresi
The International Academy of Young Cardiologists 2023
29. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi
Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi
IV. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi
25. Ulusal Biyoloji Kongresi
İstanbul Dermato-Gastro-Romatoloji Güncelleme Zirvesi 2023
16. Anadolu Romatoloji Günleri
PAH Akademi Kongresi-Pulmoner Vasküler Hastalıklar 2023
16. Avrupa Hipnoz Kongresi
20. Metabolik Sendrom Sempozyumu
Ekleme Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu
3. Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
1. Bütüncül Kadın Sağlığı Kongresi ve 2. Bütüncül Doğum Kongresi
17. Türk Rinoloji Kongresi
2. Romatoloji’ye Panoramik Bakış Sempozyumu
IURES Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği Kongresi
X. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi
22. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
9. Klinik İmmünoloji Kongresi
18. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-7. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi
SBÜ-İÇHASDER 6. İç Hastalıkları Kongresi
Black Sea Rheumatology 2023
11. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi
10. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
20th EVRS Meeting
ARUD 2023-Balkan States Anesthesia Days-VIII
AVOD Onkoloji Günleri
6. Uluslararası Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahi Kongresi
9. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve 1. Uluslararası Katılımlı Erciyes Türk Dünyası Çocuk Nörolojisi Kongresi
AÇBİD 16. Uluslararası Kongresi- AÇBİD AsianAOMS 2023
4. FTR Kurs Günleri Kongresi
Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2023
XXIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi-Klimik 2023
M.Ü 11. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
11. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
21. Nefroloji Kış Okulu
İç Hastalıkları Kış Okulu 2023
XXII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
3. Meme Kanseri Sempozyumu
2. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi-19. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
10. Marmara Pediatri Kongresi
4th SEERC Conference İstanbul
AASLD-TASL Hepatology Connect Meeting
Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2023
16th European Federation Audiology Societies Congress-EFAS 2023
Romatolojide Hedef 2023 Sempozyumu
XVII. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim Kursu
3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
30th Congress of Union of the European Phoniatricians
13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
7th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications-MEMTEK 2023
Gastrointestinal Kanserler Sempozyumu
7. Ankara Romatoloji Yılsonu Buluşması
İnflamasyon Köprüsü 2022
2022 Biterken Lösemi Lenfoma Miyelom Güncellemesi
Yüz Plastik Cerrahi Derneği 16. Ulusal Kongresi
12th International Gastrointestinal Cancers Conference
10. Buhasder Kongresi 2022
Çukurova Solunum Günleri 2022
Romatolojide Güncelleme Sempozyumu 2022
19. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi
18. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi-14. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 29. Uluslararası Bilimsel Kongresi
39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası - 10. Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi
7. Diyabet ve Eşlik Eden Hastalıklar Tedavi Kongresi
16. Ulusal 4. Uluslararası Yara Kongresi
18. Ulusal Acil Tıp Kongresi
38. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi
Uyku Derneği 9. Uyku Bozuklukları Kongresi
4. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi
Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği 19. Ulusal Kongresi ve 11. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı
TMFTP Derneği 13. Ulusal Kongresi
Endokurs 6 - Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
2. Konya Romatoloji Sempozyumu
HIV-AIDS Kongresi 2022
16. Aile Hekimliği Güz Okulu
6. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
Psoriatik Hastalıklar Sempozyumu
10. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
5th International Molecular Immunology and Immunogenetics Congress
IX. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi
9. Dermatoimmünoloji ve Alerji Güz Okulu
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 44. Ulusal Kurultayı
22. Ulusal Romatoloji Kongresi
8. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
Pelvik Taban ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi
TPD 51. Bilimsel Kongresi ve 29. Bilimsel Sempozyumu
28. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi
BORON 2022 Uluslararası Bor Sempozyumu
6. Ulusal 2. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
Breastanbul 2022
European Biotechnology Congress 2022
APASL Single Topic Conference
Deriden Derine Sempozyumu
Romatoloji 365 Sempozyumu 2022
8. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi
19. Metabolik Sendrom Sempozyumu
The International Academy of Young Cardiologists 2022
16. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
XII. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve XI. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
Kronik Hepatitlerde Sorunlu Alanlar ve Karşılanmamış İhtiyaçlar Sempozyumu
ISUCRS 2022
Türkiye 5. Nüfusbilim Konferansı
18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi
26. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi
3. Karadeniz Pediatri Günleri
2. Ulusal Akciğer Kanseri Sempozyumu
40. Ulusal ve 1. Uluslararası Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
15. Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Günleri
9. Hepatoloji Okulu
Kardiyometabolik Sendrom Hibrit Toplantısı
Endo Kardiyoloji Günleri
PAH Akademi Pulmoner Vasküler Hastalıklar Kongresi
İstanbul Dermato-Gastro-Romatoloji Güncelleme Zirvesi 2022
Romatolojide Hedef 2022 Sempozyumu
10. Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Kongresi
1. Uluslararası Endokrin Kardiyovasküler Renal Hastalıklar ve Aciller Kongresi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5. İç Hastalıkları Kongresi
2. Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
8. Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi
16. Türk Rinoloji Kongresi 4. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 1. Çocuk Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2022
Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Kongresi
9. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
18. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi
24. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi
44. Pediatri Günleri ve 23. Pediatri Hemşireliği Günleri
AÇBİD 15. Uluslararası Kongresi
Black Sea Rheumatology 2022
Akademik İç Hastalıkları Derneği Yıllık Kongresi
19. Video Konferanslar
21. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
3. Eskişehir Onkoloji Günleri
4. Genç Bakış Kongresi
9. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması
XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi-Klimik 2022
Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İnteraktif Güncelleştirme 2022
5. Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahi Kongresi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. İç Hastalıkları Günleri
Marmara Onkoloji Derneği Meme Kanseri Sempozyumu
1. Çocukluktan Erişkine Romatoloji’ye Panoramik Bakış Sempozyumu
M.Ü 10. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
Sistemik Skleroz Sempozyumu-2
İç Hastalıkları Kış Okulu 2022
Cerrahpaşa Behçet Hastalığı Sempozyumu-II
Hacettepe Romatoloji Derneği Kış Sempozyumu
HRD İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
AASLD-TASL Digital Hepatology Connect
XVI. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim Kursu
2021 Biterken Lösemi Lenfoma Miyelom Güncellemesi
5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
6. Ankara Romatoloji Yılsonu Buluşması
İnflamasyon Köprüsü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Günleri Sempozyumu
15. Ulusal Yara Kongresi
HIV-AIDS Kongresi 2021
11. International Gastrointestinal Cancers Conference
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 28. Uluslararası Bilimsel Kongresi
9. Buhasder Kongresi
18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi
Romatolojide Güncelleme Sempozyumu
17. TOD Uluslararası Sanal Sempozyumu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4. İç Hastalıkları Kongresi
TMFTP Derneği Ultrasonografi Kongresi 2021
Romatolojide Zor Vakalar-Cerrahpaşa Buluşması
3. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi
Endokurs 5 - Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 43. Ulusal Kurultayı
17. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi-13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
17. Ulusal Acil Tıp Kongresi
15. Aile Hekimliği Güz Okulu
1. Konya Romatoloji Sempozyumu
65. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
Romatoloji 365 Sempozyumu
5. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
Romatolojide Hedef 2021 Sempozyumu
2. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi
39. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi
11. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi
Olgularla İnflamasyon-Multidisipliner Yaklaşım 2021
7. Klinik İmmünoloji Kongresi
17. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
3. Uluslararası Kanser ve İyon Kanalları Kongresi
TPD 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi Kongresi
27. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi
4. Çocuk Hekiminin Bir Günü İnteraktif-Olgularla Eğitim Toplantısı
6. Uluslararası Katılımlı Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi
KLİMİK COVID-19 Simpozyumu
23. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi
3. International Congress of Athletic Performance and Health in Sports-ICAPHS 2021
XXV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
13. International Conference on Protein Stabilization
XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
XI. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi
18. Metabolik Sendrom Sempozyumu
8. Fırat Romatoloji Sempozyumu
XI. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve X. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
18. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi
European Biotechnology Congress 2021
International Young Academy of Cardiology Congress 2021
Zorlu Durumlarda Ruh Sağlığı Hizmetleri-Göç Pandemi Afetler ve Acil Durumlar Uluslararası Sempozyumu
İstanbul Dermato-Gastro-Romatoloji Güncelleme Zirvesi 2021
Türk Rinoloji Derneği Çevrimiçi Kongresi
20. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
17. Ulusal Hepato Gastroentereloji Kongresi
6. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi
2. Karadeniz Pediatri Günleri
14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi
Familial Mediterranean Fever and Other Autoinflammatory Diseases International Online Meeting 2021
TMFTP Derneği Fetal Tıp ve Prenatal Tanı Kongresi
Denizlerde Petrol ve Doğalgaz Aramacılığı Uluslararası Bilimsel Kongresi-ISCOPE-Karadeniz
XV. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim Kursu
4th IWA Resource Recovery Conference 2021
1. Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
16.Türk Rinoloji Kongresi 8.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi 4.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve 1.Çocuk Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi-Klimik 2021
43. Pediatri Günleri ve 22. Pediatri Hemşireliği Günleri
1. Dicle Romatoloji Günleri
AÇBİD 14. Uluslararası Online Kongresi
9. Türkiye Ekmud Bilimsel Platformu
5. İç Hastalıkları Akademisi Kongresi
11. Dermatoloji Bahar Sempozyumu
Türk Dermatoloji Derneği Sanal Dermatoloji Buluşması
10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
Ondokuz Mayıs Romatoloji Sempozyumu
TASL-BASL Joint Meeting
İstanbul Üniversitesi 10. Kadın Doğum Günleri
Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi
TMFTP Derneği XII. Ulusal Kongresi
7. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
19. Milli Çocuk Hemşireleri Kongresi
II. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi
8. Ankara Aile Hekimliği Kongresi
17. Metabolik Sendrom Sempozyumu
Türkiye IV. Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi
14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi-Uluslararası Katılımlı
International Young Academy of Cardiology Congress 2020
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 27. Uluslararası Bilimsel Kongresi
İstanbul Dermato-Romatoloji Güncelleme Zirvesi 2020
2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. İç Hastalıkları Kongresi
HIV-AIDS Kongresi 2020
2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi
22. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi
15. Ulusal Viral Hepatit Kongresi
19th Euroasian Congress of Hepato-Gastroenterology and Surgery
16. Ulusal Acil Tıp Kongresi
Çocuk Hekiminin Bir Günü-İnteraktif Olgularla
17. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi
Çocuk Nefroloji Olgu Panayırı
Kemik Eklem 2020
36. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi
2. Genç Bakış Kongresi
Güncel Androloji Sempozyumu
8. Türkiye EKMUD Ulusal Bilimsel Kongresi
5. Uluslararası Biyosidal Kongresi
3. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi
17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi
11. Ulusal Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi
AÇBİD 14. International Congress in Conjunction with AÇBİD - AsianAOMS Joint Congress
42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk1000 Gün Anne Çocuk Beslenme Kongresi
XXI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi-Klimik 2020
Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2020
İç Hastalıkları Güncellemesi 2020
4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
6. Klinik İmmünoloji Kongresi
8. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması
13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi
14. Aile Hekimliği Güz Okulu
2. International Congress of Athletic Performance and Health in Sports
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 42. Ulusal Kurultayı
14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
Serebrospinal Hasarlı Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım Kongresi
9. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi-2. Ulusal Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Kongresi
İç Hastalıkları Kış Okulu 2020
1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
İstanbul Üniversitesi 9. Kadın Doğum Günleri
36. UGH Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi
Uluslararası 5. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu
14. Ulusal Yara Kongresi
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu
16. Ulusal Hepato Gastroentereloji Kongresi
6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
16. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi - 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı
5. Ulusal 4. Uluslararası Ebelik Kongresi
Uluslarası Kronik ve Metabolik Hastalıklar Risk Yönetimi Kongresi
Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi
16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
16. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi
3. Uluslararası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi
Buhasder Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri
XXIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
13. Aile Hekimliği Güz Okulu
International Congress of Athletic Performance and Health in Sports
3. Argev Aile Hekimleri Kongresi
63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
18. Milli Çocuk Hemşireleri Kongresi
1. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi
Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 28. Bilimsel Sempozyumu
16. Metabolik Sendrom Sempozyumu
6. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi
6. MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications
5. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
8th Asian and Australian Rotorcraft Forum-ARF 2019
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı
Genç Bakış Kongresi
International Young Academy of Cardiology Congress
IMPC-EURASIA 2019
Uyku Derneği 8. Uyku Bozuklukları Kongresi
3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı
Uluslararası İş Kazaları El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları Kongresi
15. Ulusal Acil Tıp Kongresi
Çocuk Hekiminin Bir Günü-İnteraktif Olgularla
9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
8. İBH Okulu
15. Türk Rinoloji Kongresi-7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi-3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
13. Ulusal Androloji Kongresi
İç Hastalıkları Güncellemesi 2019
29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu
2. Güncel Kan Hastalıkları Kongresi
14. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi
10. Uluslararası Katılımlı Çocuk Nefroloji Kongresi
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi
AÇBİD with EACMFS Endorsement
35. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi
3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi
23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi
27. Ulusal Neonatoloji Kongresi
The Egg and Meat 2019
International Molecular Medicine Symposium by the Bosphorus
12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
12. Ulusal Hepatoloji Kongresi
18. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
XVII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri
3. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi-Klimik 2019
5. Gastrointestinal Endoskopi Günleri
İç Hastalıkları Kış Okulu 2019
5. Klinik İmmünoloji Kongresi
8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
13. Ulusal Yara Kongresi
9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 11. Ulusal Kongresi
6. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi
2. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi
62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
17. Milli Çocuk Hemşireleri Kongresi
40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
1. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi
12. Aile Hekimliği Güz Okulu
IAPD Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry
15. Metabolik Sendrom Sempozyumu
1st MEBAC-Summit on the Conservation and Sustainable Use of Microbial Resources
12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 27. Bilimsel Sempozyumu
29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry
7. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi
Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018
XIV. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi
2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler Adli Tıp ve Patoloji Kongresi
TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi
Uyku Derneği 7. Uyku Bozuklukları Kongresi
Güncel Kan Hastalıkları Kongresi
Çocuk Hekiminin Bir Günü - İnteraktif Olgularla
20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıları Kongresi
Fetal Tıp ve Prenatal Tanı Kongresi
7. İBH Okulu
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi
14. Ulusal Acil Tıp Kongresi
2. Ulusal ADHAD Kongresi
13. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi
Güncel Androloji Sempozyumu
IAOMS-ACBID Joint Congress
7. Türkiye EKMUD Kongresi
2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotası: Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
International Association for Disability and Oral Health Congress
16. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
14. Türk Rinoloji Kongresi-6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi-2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
4. Uluslararası Biyosidal Kongresi
1. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri - 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri
40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi-Klimik 2018
17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi
VI. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi
4. Klinik İmmünoloji Kongresi
14. Ulusal Viral Hepatit Kongresi
22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi
6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe-Çocuk-Beslenme Kongresi
2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
10. Omuz ve Dirsek Kongresi
7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi
İç Hastalıkları Kış Okulu 2018
Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2018
International Congress on Preventive Dentistry
International Conference on Sign Language Acquisition
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi
İstanbul Üniversitesi 7. Kadın Doğum Günleri
HIV/AIDS Kongresi 2017
12. Ulusal Yara Kongresi
XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
6. PUADER Kongresi
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu
1. Ulusal Apiterapi Kongresi
BUHASDER Kongresi 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri
Enjeksiyon Kampı
Hipertansiyon ve Lipid Metabolizması Bozuklukları Eğitim Sempozyumu
34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
6. Ulusal Osteoporoz Kongresi
4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi
13. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi ve 4. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi
61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
16. Milli Çocuk Hemşireleri Kongresi
11. Aile Hekimliği Güz Okulu
19th World Congress on In Vitro Fertilization in conjunction with VI. Society of Reproductive Medicine and Surgery Congress
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2017
2. Lenfödem Sempozyumu
İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 9. Kongresi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
Dudak Damak Yarıkları Derneği 4. Uluslararası Kongresi
1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi
14. Metabolik Sendrom Sempozyumu
13.Türkiye Acil Tıp Kongresi ve 9. Asya Acil Tıp Kongresi
15. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2017
14. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi
21st World Congress of Aesthetic Medicine
International Congress on Underground Infrastructure, Water Management and Trenchless Technology
13th World Congress on Inflammation
IV. Uluslararası Su Kongresi-Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi
9. Ulusal Hidroloji Kongresi
25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction
Uyku Derneği 6. Uyku Bozuklukları Kongresi
4th Congress of European ORL - HNS Cornerstones in European ORL - HNS
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 24. Uluslararası Bilimsel Kongresi
4. Uluslararası ve 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi
26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
IV. Gastrointestinal Endoskopi Günleri
XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi-Klimik 2017
4. Karadeniz Meme Kongresi
Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
3. Klinik İmmünoloji Kongresi
8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 7. Uluslararası Kongresi
III. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu
5. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi
2. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı
2017 TATD Kurs Günleri Kongresi
6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu
TURK-MUS-II EURO-MUSCULUS-VIII and WORLD-MUSCULUS 2017
III. Vertigo International
6. İstanbul Üniversitesi Kadın Doğum Günleri
1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi
11. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
3. Uluslararası Biyosidal Kongresi
Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi
7. Tiroid Hastalıkları Kongresi
Dudak Damak Yarıkları Derneği 3. Uluslararası Kongresi
5. Avrasya Acil Tıp Kongresi
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği X. Ulusal Kongresi
5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi
Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu
TRANSİST 9. İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı
14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2016
6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi
1. Lenfödem Sempozyumu
7th Congress of the European Federation For Colposcopy
13. Metabolik Sendrom Sempozyumu
XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi
8th Instructional Workshop EAONO
26. Ulusal Patoloji Kongresi ve 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi
4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi
4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi
European Biotechnology Congress 2016
23. Ulusal Biyoloji Kongresi
AÇBİD 2016 10th International Congress
FDI POZNAN 2016
The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi
SEG 2016 Conference
XIX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi
11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi
2nd Turkish Arab Congress on Higher Education
15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi
6. Türkiye EKMUD Kongresi
6. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması
XI. Türk Alman Jinekoloji Kongresi
Romatolojide Son II Yıl
2016 FTR Kursları
18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi
7. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri
32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi
8. Aile Hekimliği Araştırma Günleri
12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
1. Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongresi
7th European Congress of Pharmacology
KLİMİK 2016 - 30. Yıl Kurultayı
EHEM DER 1. Türkiye Hemşirelik Kongresi
15th International Meeting of The Mediterranean Society of Otology and Audiology
10th Icold European Club Symposium
13. Ulusal Viral Hepatit Kongresi
4. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi
28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
11th International Symposium on Special Topics in Chemical Propulsion and Energetic Materials
International Congress of Minimal Invasive Spine Surgery and Hands on Cadaver Workshop
International Turgut Ozal Congress on Business, Economics and Political Science
TURK-MUS-I Mulltidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
2. Klinik İmmünoloji Kongresi
7th Biennial Congress of European Society of Endocrine Surgeons
EUROSOIL 2016 İstanbul
1st Congress of the European Young Paediatricians Association
10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
Istanbul Endoscopic Ultrasound and Advanced Endoscopy Days
2. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu
12. Geleneksel Zekai Tahir Burak Günleri
2. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi
Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi
Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu
Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi
ROTRASA-Sürdürülebilir Ulaşım İçin Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi
12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi
14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu
7. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
2. Ankara ve Güneydoğu Anadolu Kadın Doğum Günleri
12. Üroonkoloji Kongresi
6. Ulusal Aşı Sempozyumu
11. Türkiye Acil Tıp Kongresi
XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi
22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
Pediatrik Nükleer Tıp Sempozyumu
TRANSİST 2015 - Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı
17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 8. Ulusal Fleboloji Kongresi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2015
XXII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
12. Metabolik Sendrom Sempozyumu
15. Ulusal Hemşirelik Kongresi
4. Ulusal ve 1. Akdeniz Metabolik Hastalıklar ve Morbit Obezite Cerrahisi Kongresi
22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi
4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi
The 21st Conference of the International Association for World Englishes
7th Annual SERGS Meeting in association with TSGE
Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi
32nd World Veterinary Congress
10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
FHTT 2015 Congress
2. İstanbul Eczacılık Kongresi
1st International Developmental Pediatrics Congress
Vertigo Academy International Meeting 2015
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği-Perinatal Tıp 2015
Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya)
VI. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
11. Türk Rinoloji Kongresi
13. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi
Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
INEREM 2015 - International Neurology and Rehabilitation Meeting
World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship
23. Ulusal İmmünoloji Kongresi
7. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
1st IRF Congress in Europe and Central Asia
Metabolik Programlama Toplantısı
VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi
24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması
2. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi
Türkiye 20. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi
25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
1. Klinik İmmünoloji Kongresi
5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
3. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi
27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
3rd Annual MESGE Congress in Conjunction with 6th Congress of TSGE
11. Türk Romatoloji Sempozyumu
Uluslararası Katılımlı 3. Karadeniz Meme Kongresi
5. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu
7th International Congress on Psychopharmacology - 3rd ISCAP
Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu
Prof. Dr. Hıfzı Özcan 5. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi
1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
1. Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Kongresi
9. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
5. Ulusal Osteoporoz Kongresi
Bilişim 2014 TBD 31.Ulusal Bilişim Kurultayı
31. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi
3. Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu
24. Ulusal Patoloji Kongresi
12th Balkan Congress of Radiology
1. Moleküler Üroloji Toplantısı
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği IX. Ulusal Kongresi
XV. Ulusal Romatoloji Kongresi
24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi
TRANSİST 2014 - Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı
16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
7. Ulusal Anksiyete Kongresi
40. Ulusal Hematoloji Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2014
11. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi
Kronik Hepatitlerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
Sivas Romatoloji Günleri
4th Eurasian Congress of Health Sciences
11th Meeting of Asian Society for Neuro-Oncolog
XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi
3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi
14. Uluslararası Türk Ortodonti Kongresi
11. Metabolik Sendrom Sempozyumu
EPO 2014 - ISPO Eastern European Regional Congress in Prosthetics and Orthotics
38th Annual Conference of European Prosthodontic Association-EPA 2014
Uluslararası Katılımlı Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi ve Sektörel İş Forumu
IV. Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitim Kongresi
Joint Congress of 7th ISMISS Turkey and 3rd ASIA-MISS
6th International Nursing Management Conference
The Third International Symposium on Integrated Coastal Zone Management
17th Meeting of the European Association for Haematopathology
XV. Mediterranean Congress of Rheumatology
3. Uluslararası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
5th Apimedica and 4th Apiquality Forum of Apimondia
8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi
1st Intercontinental Emergency Medicine Congress
3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2014
5. Türkiye EKMUD Kongresi
Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu
6. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
4. Pediatrik Hematoloji Sempozyumu
9. Ulusal Çocuk Alerji ve Astım Kongresi
8. Anadolu Romatoloji Günleri
II. Çocuk Romatoloji Kongresi
11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
1. Uluslararası ve 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi
Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri
13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
11. Antimikrobik Kemoterapi Günleri
10. Ulusal Çoçuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
2nd International Conference on Biological and Biomimetic Adhesives and COST Action TD0906 Final Meeting
3. Puader Kongresi
10th Biennial Conference of Alpha
2. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi
Hastane İnfeksiyonları Kongresi
Romatolojide Son İki Yıl
Annual Congress Middle East Society and International Society for Gynecological Endoscopy
IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
6. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri
X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi
XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi
II. Çocuk Romatoloji Kongresi
6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu
4th Congress of the Clinical Section IAGG
I. Ulusal Psoriasis Sempozyumu
Geleneksel İç Hastalıkları Günleri - İnteraktif Güncelleştirme 2014
Palandöken Kadın Doğum Kongresi
IV. World Congress for Middle East Studies-WOCMES 2014
4. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu
8. Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
22. Ulusal Neonatoloji Kongresi
26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi
Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi
ECSM2014-European Conference on Sludge Management
Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı-2014
Transist 2013-6. Uluslararası Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı
8th World Congress for NeuroRehabilitation
İstanbul Bilim Üniversitesi 5. Onkoloji Günleri
3rd International Gastrointestinal Cancers Conference
4. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi
6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi
Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu
2. Yutma Bozuklukları Kongresi
8. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
The First International Critical Care and Emergency Medicine Congress
4th Southeast European Conference on Chemotherapy and Infection
3. Ulusal-2. Uluslararası Ebelik Kongresi
9. Hipofiz Sempozyumu
2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013
IX. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu
23. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Global Otology Research Forum (GLORF)
XXI. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
14. Ulusal Hemşirelik Kongresi
14. Dünya Sterilizasyon Kongresi ve 8. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi
XIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu
5. Ulusal Aşı Sempozyumu
10. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi
11. Üroonkoloji Kongresi
9. Türkiye Acil Tıp Kongresi
4. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO 2013
5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi
15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
39. Ulusal Hematoloji Kongresi
5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu
12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi
The 29th Politzer Society Meeting 2013
Regional Conference of the International Society for Adolescent Psyciatry and Psychology (ISAPP)
Güz Toplantısı 2013-Otoimmün Büllöz Hastalıklar
SGI Summit Turkey 2013: Innovations in Obstetrics and Gynecology
10. Metabolik Sendrom Sempozyumu
Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu
7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
International Symposium on Francisella Tularensis and Tularemia
Advanced Materials World Congress
European Biotechnology Congress
9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi
9. Ulusal Acil Tıp Kongresi
3. Multidisipliner Aile Hekimliği Kongresi
8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
International Craniofacial Anomalies Congress
Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongresi-İPETGAS 2013
12. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation
2. Çukurova Romatoloji Günleri
Laparoscopic Inguinal Hernia Repair in Children
2. Puader Kongresi
XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi
8. Ulusal Çocuk Alerji, Astım ve Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi
V. Çapa Nefroloji Günleri
9. Uluslararası Sporda Bilgisayar Bilimleri Kongresi
6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi
52nd Annual Scientific Meeting of ISCOS
35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri
4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
4. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
Uluslararası Katılımlı 1.Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi
6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
8. Kepan Kongresi
I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi
Dünya Sağlık ve 3. Yaş Turizmi Kongresi
1st Annual MESGE Congress in Conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy
EKMUD 2013 Bilimsel Platformu
Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
21. Ulusal Neonatoloji Kongresi
20. Ulusal Kanser Kongresi
3. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Sempozyumu
24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
2013 IDA Congress Istanbul
Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, İstanbul 2013
2nd International Gastrointestinal Cancers Conference
7. Ulusal Yara Bakımı Kongresi
Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı
29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
3. International Workshop on Hypospadias
V. FHABESAS - Hayvan Besleme ve Saglığı Sempozyumu
ISC Conference on Innovative Therapies-New Targets, New Challenges, New Drugs
PEDIRHYTHM V: Pediatric and Congenital Rhythm Congress
3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi
PD-Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi 2012
22. Ulusal Patoloji Kongresi
12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
38. Ulusal Hematoloji Kongresi
29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
22. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
13. Ulusal Romatoloji Kongresi
2nd Asian Conference on Endometriosis
4. Dermatoimmünoloji Güz Okulu
14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi-Hemşirelik
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 8. Ulusal Kongresi
19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
24. Ulusal Dermatoloji Kongresi
5th International Congress on Nutrition and Cancer
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı
Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 8. Ulusal Kongresi
27th IUSTI Europe Congress
11. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi
13th International Nursing Ethics Conference
VIII. Türkiye Nanobilim ve Nanoteknoloji Kongresi
7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi
1. Ulusal Disiplinerarası Çevre Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
8th World Congress in Probability and Statistics
3. Uyku Bozuklukları Kongresi
13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
4. Türkiye EKMUD Kongresi
19. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi
9. Metabolik Sendrom Sempozyumu
48. Ulusal Diyabet Kongresi
14. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
5. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu
10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi
10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri
34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşirelik Günleri
Hastane İnfeksiyonları Kongresi
2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi
10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi
2. Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu
II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
Türk Geriatri 2012 - 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi
5. Türk Romatoloji Kongresi
5. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
7. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi
2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference
6th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure
6. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
4. Ulusal Osteoporoz Kongresi
4. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi ile 3. SAFE Consortium Uluslararası Gıda Güvenligi Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 7. Ulusal Kongresi
1. Kök Hücre Araştırmaları Kongresi
33. Ulusal Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
9. Ulusal Endoüroloji Kongresi
21. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
The 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research
HERBAN 2011
ISEO 2011
Ballast Water Management
5. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi
33. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı
11th ISOP Annual Meeting
13. Ulusal Hemşirelik Kongresi
European Biotechnology Congress 2011
Uluslararası Akademik Ozon Terapi Kongresi
Destination Istanbul / 5th Eurasphalt and Eurobitume Congress-2012
47. Ulusal Diyabet Kongresi
13. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
2. Karadeniz Meme Kongresi
Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Trans Atlantic Reproductive Technologies Network
World Psychiatric Association Thematic Conference 9-12 June 2011, Istanbul-Turkey
AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology TSGE IV. Annual Scientific Meeting
GeoInformation For Disaster Management 2011
Eshet 2011 Conference
9. Adli Bilimler Kongresi
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi
20. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri 2010
6. Ulusal Tanısal ve Moleküler Mikrobiyoloji Kongresi
Ege Jinekolojik Endoskopi Eğitim Günleri
Türk Nöroşirürji Derneği XXIV. Bilimsel Kongresi
VI. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi
X. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi