KULLANICI GRUBU GÖREV VE YETKİLERİ

Kullanıcı Grubu Görev ve Yetkileri

Yazar

01. Bildiri özeti oluşturma, düzeltme ve tamamlanan özetlerin bilim kuruluna gönderilmesi
02. Bildirilerin değerlendirilme süreci ve hakem puanlarının online takibi

Hakem

Yazarların yapabildiklerine ek olarak;
03. Yeni gelen bildiri takibi
04. Bildiri değerlendirme
05. Bildirileri istedikleri formatta offline izleme (yazıcı çıktısı, word, pdf, text)

Başhakem

Hakemlerin yapabildiği görevler içerisinde sadece, bildiri değerlendirme işlemlerini yapamazlar. Bu süreci takip ve kontrol ederler.

06. Tüm kullanıcı işlemleri (bulma listeleme, bilgilerini görebilme-değiştirme)
07. Hakem belirleyebilme
08. Bilim kuruluna gönderilmiş bildirileri hakemlere gönderme
09. Değerlendirilen ve henüz değerlendirilmesi tamamlanmamış olan bildirileri listeleme
10. Değerlendirilmesi bitmiş bildirilerin kabul yada red etme, yeniden değerlendirmeye gönderme
11. Puan açıklamalı değerlendirilmiş bildiri listesi
12. abstractModule bilgi ekranlarındaki metinleri düzenleyebilme
13. Bildiri grubu oluşturma, değiştirme
14. Hızlı bildiri bulma
15. Ayrıntılı bildiri liste raporları
16. Ayrıntılı puan listeleri
17. Anket ekleme, soru ve istatistikleri izleme
18. Kullanıcılara hızlı e-posta mesajları gönderebilme, bildiri statülerine göre özelleştirilmiş metin tanımlama, gönderilen tüm maillerin modül içinde saklanmasıyla geriye dönük mesaj izleme.

Kongre Yöneticisi

Baş hakemin yapabildiği tüm işlemler,

19. Kongreye özel tüm işlemler ve raporlama bölümü; bu bölüm sahada ve kongre öncesinde kongre yöneticisinin işlemlerini hızlı ve kolay gerçekleştirebilmeleri için tasarlanmıştır. Kişiye özel kabul yazılarının çıktısının alınması veya yazarlara mail olarak gönderilmesi işlemleri bu bölümden yapılabilir.